Sponsor for Landmaal.DK - Landmåling i Danmark

Hele WWW
Landmaal.dk


19. nov. 2001
Copyright ©
Carsten Hansen

English / engelskSøopmåling og 3D modellering

Klik for at se 3D modeller af skibsvrag S/S Arctic Opmåling ved multibeam og oprettelse af 3D digitale modeller over havbund og skibsvrag m.v. i LCAD95.
Klik for at differens og pejleplaner over sejlrender. Opmåling, fejlretning, beregninger og fremstilling af planer over sejlløb og kanaler der skal renses op - udføres nu direkte ombord på skibene lige efter opmåling.
Klik for at se differensplaner i havnebassiner. Fremstilling af differens og pejleplaner i havne ud fra simple linieprofiler opmålt med ekkolod.
Klik for at se 3D modeller oprettet over laserdata Fremstilling af planer over bl.a. kyststrækninger opmålt med laser fra fly.

Landinspektør
Carsten Rune Hansen
Nørreallé 3
DK-7620 Lemvig
Tlf.: +45 97810706
Arb: +45 99636391
Mobil: +45 25415180
carsten@landmaal.dk
www.landmaal.dk/lemvig


Carsten er ansat som landinspektør ved Kystdirektoratet i Lemvig og arbejder bl.a. med laseropmåling, søopmåling og opmåling af kyst, havbund, sejlrender og skibsvrag med LCAD95 og moderne EIVA multibeam udstyr tilkoblet Ashtech GPS. Tidligere ansættelser omfatter bl.a. KMS og Storebælt (tunnellerne).